O firmie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o. rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 stycznia 2017 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/260/2016 z dnia 27 października 2016 r. w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich w spółkę prawa handlowego. Spółka przejęła wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanego Zakładu, zapewniając jednocześnie ciągłość działalności prowadzonej nieprzerwanie od ponad 15 lat.

Dane rejestrowe spółki:
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000661148
Wysokość Kapitału Zakładowego 242900,00 zł
Numer Identyfikacji Podatkowej 6581985100
REGON 366454430

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

RADA NADZORCZA:

Karolina Łyczek-Wilczyńska – Przewodnicząca
Wioletta Świtakowska – Członek
Stefan Gołacki – Członek

ZARZĄD SPÓŁKI:

Krzysztof Stoiński – Prezes

PROKURENCI:

Ewa Czechowska
Sylwia Kowalczyk