Kontakt

Przedsiębiorstwo gospodarki mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o.

Wszelkie awarie zagrażające życiu lub zdrowiu wynikłe w dni wolne od pracy oraz po godzinie 15-ej
proszę zgłaszać korzystając z numeru 515 134 772

Zgłoszenia awarii i problemów eksploatacyjnych, które nie wymagają pilnej interwencji
proszę zgłaszać pod numer 41 372 3372 w godzinach od 7:00 do 15:00

Adres

ul. Partyzantów 3
26-200 Końskie

Telefon/Fax

Tel: +48 41 372 33 72
Fax: 41 372 25 85

E-mail

pgm@pgmkonskie.pl

Godziny pracy PGM

od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 15:00

Adres do e-Doręczeń

AE:PL-98754-52533-CIIEF-23

Kasa

- 1-go i 10-go każdego miesiąca: od 7:30 do 11:00 i od 11:30 do 14:00
- ostatniego dnia każdego miesiąca: od 7:30 do 11:00 i od 12:00 do 14:00
- w pozostałe dni robocze: od 7:30 do 11:00 i od 11:15 do 14:00​