Kontakt

Wszelkie awarie zagrażające życiu lub zdrowiu wynikłe w dni wolne od pracy oraz po godzinie 15-ej proszę zgłaszać korzystając z numeru

515 134 772

Zgłoszenia awarii i problemów eksploatacyjnych, które nie wymagają pilnej interwencji proszę zgłaszać pod numer

41 372 3372

w godzinach:
od 7:00 do 15:00

Godziny pracy PGM:

od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 15:00

Kasa

- 1-go i 10-go każdego miesiąca: od 7:30 do 11:00 i od 11:30 do 14:00
- ostatniego dnia każdego miesiąca:  od 7:30 do 11:00 i od 12:00 do 14:00
- w pozostałe dni robocze:  od 7:30 do 11:00 i od 11:15 do 14:00

Dane teleadresowe:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
w Końskich Sp. z o.o
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 3
NIP 6581985100
REGON 366454430
telefon 413723372 
fax 413722585
pgm@pgmkonskie.pl